MERITORIUS STUDENTS CLASS XII(2012-13)

S.No.

Name

Total Mark’s

Percentage

1

ANUBHA KUSHWAHA

487

97.4

2

TASNEEM HASHMI

479

95.8

3

PRATIKSHA SINGH

478

95.6

4

ASTHA PUROHIT

478

95.6

5

TANUJA SINGH

477

95.4

6

TANUSHREE DASS

476

95.2

7

PARUL AGARWAL

476

95.2

8

MADHULIKA YADAV

474

94.8

9

VIBHASHA MISHRA

474

94.8

10

SWATI

474

94.8

11

ANJALI TIWARI

473

94.6

12

AAKANKSHA SHARMA

473

94.6

13

JUHI GUPTA

470

94

14

SWATI SHUKLA

468

93.6

15

NAMRATA SINGH

467

93.4

16

SIMRAN PANDEY

467

93.4

17

KIRTI SHARMA

466

93.2

18

KALSI GURUNG

465

93

19

SONALI RAJ

465

93

20

JYOTI SRIVASTAVA

465

93

21

KANCHAN SAH

465

93

22

MANSHI AGRAWAL

464

92.8

23

AGYA VERMA

463

92.6

24

POOJA GUPTA

463

92.6

25

ANKITA SINGH

462

92.4

26

AKSHITA DUBEY

460

92

27

AISHWARYA SINGH

458

91.6

28

MONIKA ANAND

456

91.2

29

ANKITA AGARWAL

454

90.8

30

ANKITA VERMA

453

90.6