MERITORIUS STUDENTS CLASS X(2009-10)

S.No.

Name

CGPA

%AGE

1

HARSHIT SRIVASTAVA

10

95

2

SAURABH YADAV

10

95

3

ISHAN SRIVASTAVA

9.8

93.1

4

NEELESH BISHT

9.8

93.1

5

PRAFUL SINGH

9.8

93.1

6

SYED GHILMAN

9.8

93.1

7

ANAM KHAN

9.8

93.1

8

ANKITA SINGH

9.8

93.1

9

APRAJITA PAL SINGH

9.8

93.1

10

JYOTI KAPOOR

9.8

93.1

11

JYOTSANA RAI

9.8

93.1

12

PRACHI SINGH

9.8

93.1

13

SHIPRA RATHORE

9.8

93.1

14

MAYANK JOSHI

9.6

91.2

15

OM BHUVAN

9.6

91.2

16

AKSHITA SRIVASTAVA

9.6

91.2

17

KRITIKA JOSHI

9.6

91.2

18

PALLAVI UPADHYAY

9.6

91.2

19

PRATIMA YADAV

9.6

91.2

20

SAUMYA DWIVEDI

9.6

91.2