MERITORIUS STUDENTS CLASS X(2007-08)

S.No.

Name

TOTAL

% AGE

1

PRIYANKA NAIR

483

96.06

2

ADARSH VERMA

471

94.2

3

ANKIT SRIVASTAVA

466

93.2

4

SHARADINDU NAUTIYAL

465

93

5

TULIKA VARSHNEY

465

93

6

SHELLY VAISH

464

92.8

7

SHWETA SHARMA

462

92.4

8

PANKHURI RATHORE

461

92.2

9

AMAN KUMAR SRIVASTAVA

459

91.8

10

NUPUR SRIVASTAVA

453

90.6

11

ABHISHEK SHUKLA

451

90.2